Introducera grafisk design

2016-03-12
Karin Nygårds

I vår vardag möter vi grafisk design i många sammanhang, som på webben, på reklampelare och mjölkpaket. I denna aktivitet provar deltagarna på några moment i grafisk formgivning, vilket både hjälper dem att tolka de budskap de möts av i sin vardag och få upp ögonen för yrkesrollen.

Texten "geek girl mini" skrivet med olika logotyper.

På våra Geek Girl Mini-träffar är det alltid välkommet med besök utifrån. Här är ett upplägg om grafisk design, som Lisa Sällvin ordnade hösten 2014 och som vi upprepat sedan dess.

Material

 • PostItlappar
 • Pennor
 • Datorer

Förberedelser

 • Förbered kort presentation om vad grafisk design är. Här finns de slides som Lisa använde när hon besökte Karins Geek Girl Mini-grupp.
 • Ta fram några exempel på grafisk kommunikation.

Upplägg

 1. Introduktion till aktiviteten
  • Introducera grafisk design genom att berätta om hur det används. Vilka olika yrken finns det som jobbar med grafisk design och varför är det viktigt?
  • Ge exempel på olika logotyper.
 2. Hitta känslan för det som ska kommuniceras
  • Dela ut tre postit-lappar till var och en. Skriv ner ord som förknippas med Geek Girl Mini (eller något annat som gruppen vill kommunicera).
  • Para ihop tjejerna två och två. Av de gemensamma orden väljs två som känns bäst.
  • Para ihop paren och låt de fyra välja ut två ord, och så vidare, tills alla har enats om ett ord som känns mest talande för gruppen.
  • Sätt gärna upp alla lappar för att synliggöra allas tankar.11 Post-it-lappar uppsatta på en vägg.
 3. Hitta ett passande typsnitt
  • Använd till exempel dafont.com . Där kan man prova alla möjligt olika typsnitt och känna sig fram hur olika typsnitt förmedlar olika känsla.
  • Enas om ett typsnitt och vilka färger som ska användas.Lappar med texten "kvarnbychix" i olika fonter.

Tidsåtgång

30-60 minuter

No comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.