Varför behövs Geek Girl Mini?

minis-tillsammans

Foto: Viktoria Blomberg Book

Mål: fler tjejer i IT-branschen och med IT-allmänbildning

Att det saknas kvinnor inom IT-branschen är ingen nyhet. Detta har det skrivits spaltmeter om de senaste åren och flera initiativ har tagits för att öka antalet kvinnor på IT-utbildningar och många företag anstränger sig för att hitta kvinnor att anställa vid rekrytering. Rapporten Unga kvinnor och IT, som iis publicerade 2015, ger oss svart på vitt och några tydliga råd för hur vi ska nå bättre resultat. Av de problemområden som identifierats i rapporten tror vi att Geek Girl Mini kan hjälpa till att förbättra följande punkter:

  • Bristande uppmuntran till tekniska intressen hos tjejer
  • Varannan anser att kvinnor har sämre karriärmöjligheter inom IT än män
  • Personliga egenskaper matchar inte med de som anses vara viktiga för ett jobb inom IT
  • Varannan ung kvinna ser inte att ett arbeta med IT skulle passa deras personlighet.

Vidare tror vi att en förståelse för IT och teknik är något som man har nytta och glädje av även om man inte väljer en karriär där det står i fokus.

Varför en barnaktivitet med bara tjejer?

Det finns en rad initiativ som erbjuder unga programmeringskurser på fritiden t ex CoderDojo, iis:s Barnhack och Kodcentrum. Ett problem som flera av dessa påtalar, är att för få tjejer söker sig till kurserna. En möjlig orsak till detta är att den vuxne som hör talas om dessa aktiviteter (tyvärr) inte tänker på att det kan tilltala en ung tjej. En annan möjlighet är att den unga tjejen speglar samhällets fördomar och tänker att det inte är andra tjejer där. Båda dessa hinder kommer vi förbi genom att Geek Girl Mini riktar sig direkt till unga tjejer.

Tjejerna som deltagit i Geek Girl Mini-grupper uttrycker att de tycker det är skönt att få vara bara tjejer, när de utforskar tekniken. ”Vi behöver inga speciella tjej-saker att göra. Det måste inte vara rosa eller handla om mode och smink. Vi vill bara vara i fred.” uttryckte en av deltagarna i den första Geek Girl Mini-gruppen. Detta är förstås sorgligt, att det är på det viset.

Det är idag och har varit vanligare att killar finner varandra i ett intresse för teknik och IT. Genom Geek Girl Mini vill vi att även tjejer ska ha möjlighet att hitta andra med liknande intressen. Kompisar som man kan koda och teknikpyssla med även utanför Geek Girl Mini.

I framtiden behövs inte Geek Girl Mini

Vår förhoppning är att det inte kommer behövas några genusseparatistiska grupper i framtiden, men som det ser ut just nu verkar det vara en framgångsrik väg till att få tjejer att våga steget in i tekniken.

Läs mer

Rapporten Unga kvinnor och IT
8 ways you can empower girls to learn coding
How to Grab and Keep Girls’ Interest in Computer Coding
4 Ways to Recruit Girls to Try Computer Science