Posts Tagged "programmering"

Skapa en egen chatbot i Scratch

jun 30 2016

Vi möter chatbotar lite här och var på nätet. De där som verkar samtala med oss och förstå vad vi säger. Att skapa en enkel version av en chatbot i scratch är lätt och roligt. Den stora utmaningen är att komma på bra frågor som boten kan interagera med. Material…

Scratch-tipsrunda

jun 30 2016

Kom bort från skärmarna men stanna med Scratch. Kör en kort tipsrunda med frågor om Scratch-kod. Ett sätt för mentorerna att se vad deltagarna har greppat. Om det visar sig att många svarar fel på någon av frågorna är det en möjlighet att prata om det konceptet lite mer i detalj.…

Scratch-projekt

jun 19 2016

En av fördelarna med Scratch är möjligheten att vara kreativ och bygga egna saker. När tjejerna börjar bygga egna projekt är det bra att starta med en planering som kan stämmas av med en mentor. Deltagarna kan på så vis arbeta mer strukturerat och kommer längre. Avsluta med projektpresentationer där tjejerna berättar vad…

Debuggning av Scratch-program

jun 13 2016

Varför funkar programmet inte som det ska? Att kunna läsa och felsöka sin egen och andras kod är en del av att lära sig att programmera. I denna aktivitet klurar deltagarna ut hur man ska göra för att får Scratch-projekt att funka. Du kan skapa projekten att debugga, låta deltagarna bygga dem, eller som…

Kom igång med kod med kodtimmen från code.org

maj 13 2016

Vill du köra en kodaktivitet men vet inte var du ska börja? Börja med kodtimmen från code.org! Det är en guidad introduktion till kod med teman från bl a Minecraft, Star Wars och Frost. I kodtimmen från code.org bygger man samman färdiga kodblock till små program, precis som i Scratch. Till skillnad…