Sorteringsalgoritm: En introduktionsaktivitet

2016-05-05
Karin Nygårds

När man får en ny grupp kan det vara skönt att inleda med en övning där tjejerna får presentera sig för varandra. I denna övning får de även insyn i en hur man kan sortera med hjälp av flera datorer för att lösa olika delar av ett problem samtidigt. En snabb ”unplugged”-aktivitet att inleda en träff med.

Material

 • Tomma A4-papper (tårtpapper kan också användas, för lite finare look).
 • Eventuellt tejp.

Förberedelser

 • Lägg ut papper enligt mallen. Om man vill kan man tydliggöra med tejp hur pilarna går.
Bild som stöd för sorteringsalgoritm för 6 personer

Sorteringsalgoritm för 6 personer

Upplägg

 1. Beroende på hur stor gruppen är, och hur mycket golvyta man har, kan man göra på olika sätt. Antingen gör man ett stort system där alla får plats, eller så gör man två mindre, eller så låter man tjejerna prova i omgångar och se på varandra. Det sista är smart, eftersom alla får höra allas namn, men kan bli tråkigt om det är en stor grupp.
 2. En person står i varje ”startruta”.
 3. Alla tar ett steg fram så att två och två står i bubblorna på rad 1.
 4. Varje par presenterar sig för varandra. Den som kommer först i alfabetet tar ett kliv rakt fram, snett höger och den andre personen går till vänster i rad 2.
 5. Nytt par presenterar sig för varandra. Den som kommer först i alfabetet tar ett kliv rakt fram, snett höger och den andre personen går till vänster i rad 3.
 6. Nytt par presenterar sig för varandra. Den som kommer först i alfabetet tar ett kliv rakt fram, snett höger och den andre personen går till vänster i rad 4. Här kommer den som är först resp sist i alfabetet redan nå sitt mål.
 7. I nästa omgång är det bara två par som möts och presenterar sig för varandra. Även här kommer två personer nå slutmål.
 8. I omgång 5 är det bara ett par kvar som presenterar sig och går åt höger respektive vänster.
 9. Nu ska alla sex personer stå i alfabetisk ordning.
Exempel på hur det kan se ut med namn.

Exempel

Tidsåtgång

10 till 20 minuter

Variationer

 • Övningen går att variera på många sätt. Förutom antal deltagare kan man sortera efter ålder, längd, födelsemånad, antal syskon och så vidare. Det går också bra att dela ut lappar med begrepp, kända personer eller annat att sortera, om man vill variera sig ytterligare.

Läs mer

 • CS Unplugged – Sorting Networks –  CS Unplugged har mängder med roliga övningar som går ut på att förstärka förståelsen för hur datorer fungerar. Länken går till deras sida för denna aktivitet, där det även finns en mer detaljerad beskrivning (under downloads), filmer över aktiviteten och flera intressanta fördjupningslänkar.
 • AlgoRythmics filmer på YouTube – Ett oväntat sätt att presentera olika sorteringsalgoritmer med folkdans.

No comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.