Scratch-tipsrunda

2016-06-30
Marie Gustafsson Friberger

Kom bort från skärmarna men stanna med Scratch. Kör en kort tipsrunda med frågor om Scratch-kod. Ett sätt för mentorerna att se vad deltagarna har greppat. Om det visar sig att många svarar fel på någon av frågorna är det en möjlighet att prata om det konceptet lite mer i detalj. Blanda frågor om kodblock, kodsnuttar och någon detalj om miljön (kanske som utslagsfråga).

Foton på två frågor i Scratch-tipsrunda.

Material

  • Tipsrunda, antingen skapa själv eller låna vår (pdf, keynote, ppt – svar: 2, X, 1, X, uppåt borde vara y).
  • Lappar och pennor för att skriva svar
  • Tejp för att sätta upp lappar
  • Eventuellt någon liten vinst

Förberedelser

  • Skapa tipsrunda (eller låna vår, se under Material). Fundera på vilken typ av frågor som passar kunskapsnivån hos deltagarna. Vill du skapa bilder av kodblock till tipsrundan, zooma in så långt du kan innan du tar din skärmavbild.
  • Sätt upp frågelapparna i lokalen.
  • Bestäm om deltagarna ska göra tipsrundan i par eller enskilt (par kan ge intressanta diskussioner, enskilt kan vara bra om du vill veta någon om de individuella bakgrundskunskaperna).

Upplägg

  1. Dela ut lappar att skriva på, berätta om deltagarna ska göra tipsrundan individuellt eller i par.
  2. Deltagarna gör tipsrundan.
  3. Rätta svaren (eller låt deltagarna rätta varandras) och berätta vad som är rätt svar och varför.

Tidsåtgång

10 – 30 minuter beroende på antal frågor och deltagare.

No comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.