Debuggning av Scratch-program

2016-06-13
Marie Gustafsson Friberger

Varför funkar programmet inte som det ska? Att kunna läsa och felsöka sin egen och andras kod är en del av att lära sig att programmera. I denna aktivitet klurar deltagarna ut hur man ska göra för att får Scratch-projekt att funka. Du kan skapa projekten att debugga, låta deltagarna bygga dem, eller som vi föreslår i guiden, använda Debug-It projekt. Avsluta med att diskutera olika felsökningsstrategier.

debug-it

Material

Förberedelser

 1. Välj ut några av övningarna delade under Material som passar gruppens Scratch-kunskaper. De som börjar med 1 är lättast, sedan kräver de mer och mer förkunskaper i Scratch. Kolla så att du vet hur man löser dem. I den engelska versionen så står det ofta i kommentarerna hur man löser dem.
 2. Läs eventuellt hur Creative Computing-kursen introducerar Debug-It-övningarna.

Upplägg

 1. Inled med att berätta om att en del i att programmera är att felsöka programkoden för att hitta och rätta till buggar. Detta är något som man blir bättre på med erfarenhet och reflektion, så därför är det bra att öva på.
  En faktiskt "bugg" funnen på 40-talet i en av de tidiga datorerna.

  ”Bugg” i en av de tidiga datorerna.

  Du kan även berätta kort om bakgrunden till begreppet. Det engelska konceptet ”bug” har använts för att beskriva maskinproblem innan man använde dem för datorer, men det finns en mycket känd bug beskriven av Grace Hopper, se bilden till höger. Se material under Läs mer.

 2. Dela länken till första projektet att debugga. På projektsidan står det vad som inte funkar i programmet. Låt deltagarna undersöka vad som händer när man kör. Om de klickar på ”titta inuti” ser de koden och kan börja ändra och testa. Vill de spara vad de gjort kan de använda remix-funktionen, även efter att de börjat ändra.
 3. När de börjat komma igång, dela länkarna till resten av projekten att debugga och låt dem arbeta i egen takt.
 4. Det kan vara bra att ge några tips om vad de kan tänka på om de fastnar:
  • Gör en lista med möjliga saker som kan vara fel.
  • Anteckna vad du redan har testat, bra påminnelse och kan vara hjälp vidare
  • Prata med bordsgranne, vad har de testat?
 5. När alla är färdiga eller ni når slutet på tiden avsatt för aktiviteten, gå igenom en eller flera av buggarna tillsammans:
  • Vad var problemet?
  • Hur hittade du det?
  • Hur fixade du det?
  • Har någon annan fixat det på ett annat sätt?

Tidsåtgång

15-30 minuter beroende på antal projekt att debugga

Variationer

 • Skapa egna debuggningsprojekt till deltagarna.
 • Låt deltagarna arbeta i par.
 • När ni har kört detta upplägget kan det även vara roligt för deltagarna att skapa egna debuggningsövningar för varandra.
 • Några fler debug-projekt. Finns även äppelfångar-spel, där det inte handlar om att debugga men där det finns tydliga uppslag kring hur man ska utveckla och där man också övar sig i att läsa andras kod.

Att tänka på

 • Det här kan vara en bra återkommande aktivitet om ni har flera träffar som rör Scratch.

Läs mer

No comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.