Resurser

För dig som vill jobba med teknikpyssel (making, tinkering)

Projekt från Tinkering Studio

Workshopar hos MakerTjej

För dig som vill jobba med programmering

code.org

kodboken.se

scratch.mit.edu

koda.nu

För dig som vill jobba med datalogiskt tänkande

bebras.se

helloruby.com