Planera en träff

Som sagt, kör en träff och testa! Det behövs inte mer än en mentor och det finns flera aktiviteter att välja på om man är nybörjare som mentor.

Här är några steg som kan ingå när man planerar en träff. De behöver inte göras i denna ordning.

Välj aktivitet

Låt Geek Girl Minis aktivitetsbank vara en startpunkt (den är under uppbyggnad, när den är färdig kommer den att innehålla 20 aktiviteter). Som mentor behöver du inte vara programmerare, det finns aktiviteter som ger mycket vägledning och du lär dig på vägen. Bygg på tidigare erfarenheter, intresse och hur mycket föreberedelsetid du har. Två aktiviteter som har en mycket låg tröskel är Lightbot och code.org.

Hitta lokal

Jobbar du på en skola eller ett bibliotek, så är frågan löst. Det viktigaste med lokalen är att föräldrar känner sig trygga med att lämna sina barn där. Eluttag är också bra :-). Några möjligheter: en skola, kontor eller ett makerspace.

Bestäm datum och hur länge

Om du är på en skola kan du köra igång bums (nästan). Om inte, välj ett datum 3-4 veckor framåt i tiden. Då hinner du förbereda och sprida inbjudan, men inte planera ”för mycket” innan du testat hur det är att hålla en träff. Vad är lagom längd på en träff? Prova dig fram, detta är vår erfarenhet:

  • Helg: minst två timmar men inte mer än fyra. Då hinner ni komma igång men inte tappa koncentrationen.
  • Efter skolan: kortare eftersom skoldagen redan tagit på uppmärksamheten och eftersom ni kanske inte behöver lägga lika mycket tid till introduktion.

Hitta fler mentorer

Hitta fler som vill vara med att skapa framtidens superhjältar. Är ni flera mentorer så blir det roligare och mer hållbart. Hitta andra att arrangera med via sociala medier, bekanta eller nätverksträffar. Prova också att kontakta oss, vi kanske känner till fler där du bor som vill vara mentorer.

Vi tycker att det är viktigt för att visa på förebilder, men ser inte det som nödvändigt att alla mentorer är kvinnor. Minst 50 procent kvinnliga mentorer är ett riktmärke.

Skapa inbjudan

Kör du en träff i skolan, har du en naturlig plattform för att informera om aktiviteten. Du kan då bortse från många delar av den kommande beskrivningen.

Om ni inte är inom skolan är det i första hand vuxna som kommer att nappa på beskrivningen och tänka på en tjej i sin närhet. Skriv en kort text om aktiviteten, vem den vänder sig till och eventuellt vilka ni är. Ett sätt att konkretisera innehållet är att ta med ett körschema (ni behöver ju inte hålla det till punkt och pricka). Tänk på att ta med praktiska detaljer som om deltagarna behöver ta med dator, om de får fika, om föräldrar kan/ska vara med (oftast är det lugnare utan) och vem man kan kontakta om man har frågor.

Här är ett exempel på inbjudan från en Geek Girl Mini-träff i Malmö. Anmälningarna kan exempelvis hanteras med Eventbrite eller Googles formulär.

Sprid inbjudan

Några möjligheter för att berätta för omgivningen om träffen:

  • Använd sociala medier, t ex Facebook-grupper.
  • Kontakta bekanta med tjejer i målgruppen.
  • Kontakta skolor

Att tänka på vid träffen

  • Vi tycker att det sociala är lika viktigt som det tekniska, så försök att fixa borden i lokalen och upplägget för dagen så att deltagarna får tillfälle att umågs.
  • Om ni vill dela bilder i sociala medier, tänk på att fråga vårdnadshavare när barnet kommer om detta är okej.
  • Namnlappar är trevligt om tjejerna inte känner varandra (eller mentorerna) sedan tidigare.
  • Om träffen varar längre än 2 timmar så behövs något litet att äta. Om ni fixar detta, glöm inte att fråga om allergier.