Geek Girl Mini i skolan

Geek Girl Mini besöker Rättviseförmedlingen.

Varför?

När skolpersonal arrangerar Geek Girl Mini kan det vara extra bra att vara beredd på att kunna svara på frågan ”varför bara tjejer?”. Många killar blir besvikna på att de inte får samma möjlighet och det är ju inte så konstigt. Kanske behövs en förankring i statistik och på andra sätt öka medvetenheten hos elever (och föräldrar) om hur olika förutsättningarna fortfarande är för tjejer och killar. Ett sätt att få förståelse kan vara att lyssna på när tjejerna själva berättar: Barnaministeriet om Geek Girl Mini.

Tyvärr är det tydligt att tjejerna stärks och trivs bättre i tjejgruppen, än när de har programmering och digitalkunskap i helklass. När grupperna varvas med undervisning för alla, finns det ett utmärkt tillfälle att kunna stärka tjejernas position som tekniskt kunniga, genom att de får ligga steget före och lära sig verktyg och program så att de sedan kan agera instruktörer till andra. Det verkar vara svårare för både tjejer och omgivningen att vända sig till tjejer för teknisk hjälp. Här har Geek Girl Mini en viktig uppgift att stärka tjejerna och få dem mer benägna att se sig som tekniskt kunniga.

När?

I skolan finns det olika alternativ att fundera på.
Efter skoltid
På fritids/fritidsklubb
På elevens val
Separera ordinarie undervisning

Åldersmässigt finns inga hinder. En Geek Girl Mini-grupp fungerar på såväl låg-/mellan- och högstadiet. Övningarna i aktvitetsbanken är gjorda för målgruppen 11-årsåldern, men de är lätta att anpassa både uppåt och neråt i åldrarna.

Var?

Vilken lokal som är lämplig är väldigt skiftande beroende på skolans utformning och gruppens storlek, teknisk utrustning och tänkt aktivitet. Exempel på lokaler kan vara:
Bibliotek
Slöjdsal
Klassrum
Fritids
Datorsal
Uppehållsrum

Hur?

Den allra första Geek Girl Mini-gruppen startades av Karin Nygårds, i samband med att hon undervisade fyra klasser i årskurs 5. Träffarna skedde efter skoltid, i ett klassrum med datorer lånade från skolan. Tjejerna fick komma om de ville och de behövde inte anmäla sig innan. Det var väldigt olika till antalet, beroende på tid på året och vilken aktivitet som erbjöds. I början var inte ens dagen den samma varje vecka. Detta för att många skulle kunna prova på, oavsett vilka fritidsintressen som de hade i övrigt.

De efterkommande skolgrupperna har haft en fast tid i veckan, men fortsatt frivilligt deltagande utan anmälan. Det har fungerat bra, men med den nackdelen att det inte finns grupplistor med kontaktuppgifter till exempel.

När det gäller innehåll på träffarna kan man välja att prova olika övningar varje gång, eller välja att följa ett visst material, beroende på hur bekväm man känner sig.

Det är viktigare att våga prova en gång, än att osäkerheten inför hur det ska fungera, sätter käppar i hjulet.

Några tjejer, en mentor (eller flera), lokal och eventuellt några datorer eller annan teknik. Det är allt som behövs för att ordna en Geek Girl Mini-träff. Läs mer om att arrangera Geek Girl Mini.

Läs mer

geekgirlmini.blogspot.se – Karins blogg om Geek Girl Mini, här kan man bl a hitta aktivitetsuppslag.
Populärt knacka kod efter skolan – SvD Näringsliv besöker Geek Girl Mini på Sjöstadsskolan.
Intervju med Karin på Lilla Gumman om Geek Girl Mini
Intervju med Karin av Nackademin när de sponsrade Geek Girl Mini i samband med Geek Girl Meetup 2014
Inlägg Karins blogg som handlar om Geek Girl Mini