Arrangera en Geek Girl Mini-träff

Några tjejer, en mentor (eller flera), lokal och eventuellt några datorer eller annan teknik. Det är allt som behövs för att ordna en Geek Girl Mini-träff.

Varför ska du arrangera Geek Girl Mini?

  • Det är viktigt att fler kvinnor tycker om att skapa med teknik – läs mer om varför. Vi tycker att mellanstadietjejer är en bra startpunkt, men se det åldersspannet som ett riktmärke.
  • Det är utvecklande – oavsett din bakgrund lär du dig om programmering (eller hur man lär ut det), hur man inte hjälper för mycket och kanske hur man kan göra musik med bananer.
  • Det är roligt!

Anpassa efter intresse och förutsättningar

Arbetar du inom skolan, testa Geek Girl Mini som en aktivitet efter skoldagen. Gör du det inte, passar en kväll eller en eftermiddag nog bättre.

Du behöver inte vara programmerare för att vara mentor på Geek Girl Mini. Det finns flera aktiviteter som kan köras med lite förkunskaper, förberedelser eller material. I aktivitetslistan kommer vi att ge olika uppslag till vad man kan göra, vilka förberedelser som krävs och hur det kan anpassas till olika förutsättningar.

Geek Girl Mini efter skolan

GGMiniLäs mer om hur Karin arrangerat Geek Girl Mini efter skolan med tjejer i år 5.

Geek Girl Mini på helgen

Läs mer om hur Geek Girl Mini Malmö arrangerat Geek Girl Mini på helger.

Sugen?

Klart du är! Testa en gång och se om det ger mersmak.

Om du är på en skola kan du köra igång bums (nästan). Om inte, välj ett datum 3-4 veckor framåt i tiden. Då hinner du förbereda och sprida inbjudan, men inte planera ”för mycket” innan du testat hur det är att hålla en träff.

Som mentor behöver du inte vara programmerare, det finns aktiviteter som ger mycket vägledning och du lär dig på vägen. Låt Geek Girl Minis aktivitetsbank vara en startpunkt. Två aktiviteter som har en mycket låg tröskel är Lightbot och kodtimmen från code.org.

Måste alla mentorer vara kvinnor? Det tycker vi inte, men vi tycker att det är viktigt för att visa på förebilder, så minst 50 procent kvinnliga mentorer är ett riktmärke.

Gå vidare och läs om hur du planerar en Geek Girl Mini-träff.